Reklama
Nepřihlášený uživatel | Zaregistrovat se
 

Téma:

KulturaLiteratura

Spravuje:

PremekReklamaV březnu 1987 vydal Antonín Brousek v exilovém nakladatelství Rozmluvy sborníček angažovaných a budovatelských básní našich předních literátů, a to z let 1945 - 1955. Máte nějaké podobné veršíčky v paměti nebo ve starých časopisech? Vítány jsou i veršotepecké agitky normalizační!

Jen sem s tím a hodně velké k(K)apky!

"Komunisté si nemohou nic lhát.
Čeká je dlouhá, odříkavá směna.
Budoucnost nebyla však poražena.
A naše hvězda do mlh nevytratila se,
tu vždycky spíše rozžal strohý chlad …
Milostný šeřík připne si ji zase.

A slunce přečte hlavní referát."
(M. Florian, 1989)

Předstoupit před tribunál v gumových slipech
 
Premek "Až vám zmodrají hlavy od kyslíku,   žádnou cigaretu vám nedám."
Podivuhodný kouzelník 21. století (dejte si i další, pravý veršotepec)
Ruce tisknou násady,
duše tvrdé zásady,
od rána až do soumraku,
lopotí se v hlíně prachu,
jinak chléb si nedobijí,
takhle moji předci žijí,
po léta a generace,
otroci manuální práce.

Všechny jejich oběti,
pro nás, pro děti,
zázemí nám připravili,
do škol nás vypravili,
dnes už právě díky nim,
v měkké posteli já spím,
perem budu orat v brázdách papírových,
myšlenkou kácet dřevo v lesech nových.

https://www.pismak.cz/index.php?data=read&id=490320
 
omg, právě jsem našel báseň Únor 1948 od Vladislava Zadrobílka, přepíšu to vedle
 
JeromeHeretic #Black matter lives!  (Stephen Hawking)
!
Ale dobrej. Úplně jsem dostal chuť sednout si někde na naší trávě a dát si partyzánku.

(a to nekouřím a vojnu jsem k smrti nenáviděl) :-)
skvrna_od_kreozotu skvrnu pořídíme snadno 
(střemhlavý básník)
pan_kreas Ani krásné vlasy   nejsou k jídlu.
Cigarety
Šli jsme tuhle časně zrána
na obhlídku k hranici.
Tráva trochu pošplíchaná,
v mlází šustnou zajíci.

Tráva zleva – naše tráva.
Nepřátelská tráva zprava.

A v té trávě z levé strany
vidím cosi zablyštět.
Zvednu to a vážím v dlani:
balík cizích cigaret.

Chesterfieldky v celofánu
sladce voní v svěžím ránu.

Sedli jsme si na pařezy,
nejdřív já, pak desátník.
Dumali jsme, co v tom vězí.
Jaký je v tom zase trik.

Tahle mana s nebe padá?
Tož – tak sladce voní zrada!

Vážili jsme chvíli v dlani
balík cizích cigaret.
Pak ten balík znenadání
přes hranici letí zpět.

Za ním letí na přídanek
pár krabiček partyzánek.

Zakuřte si do libosti!
Svých my máme, páni, dost!
Nemají ten parfém sprostý,
ale zato – poctivost!

Tráva zleva – naše tráva.
Nepřátelská tráva zprava.

Zpátky jsme šli před polednem.
Jen pár kroků jedlovím,
s partyzánkou si pak sednem.
Ach, ten hustý, modrý dým.

(Ivo Štuka)
 
cichlasoma_meeki Free East Turkestan 
https://is.muni.cz/th/jh9j4/

Eliška Bencová, Cenzura a regulace české literatury po roce 1989, bakalářská práce, 2019.
 
ertegun staromládenecký divnočlověk/lidový mudrc 
Ze stromů u vrat míří parabelka
Picla ji do klína
uf!! Jsem se bál, že to je staročesky díra do prdele.
sam_hofgins  
co to je řitice??
sam_hofgins  
Nezval
Před vraty stojí selka
Muž odjel do mlýna
Ze stromů u vrat padá mirabelka
Padla ji do klína

Ach moci vrhnout silné pokolení
ženců a oráčů
jež nezatruchlí jež se vdává a žení
ó hory koláčů

Necudná krásko vilná pramáteři
rozložená jak stroj
jak řitice jak černá díra dveří
do kterých vjíždí oj

Jsi rozkynuta přes okraj jak díže
až nad koruny lip
Ten pes ten vlčák jenž ti ruce líže
porozuměl by ti líp

než ono každodenní umravnělé
vrkání holubů
Ach zmizeti v tvém otevřeném těle
jak dřevař ve srubu

a zázrakem se narodit pak znova
pro nové úkoly
z tisíce plodů které selka chová
v lůně své dělohy

(Všední den, 1949)
 
cichlasoma_meeki Free East Turkestan 
https://is.cuni.cz/webapps/zzp/detail/118532/

Michaela Kůželová: Kachna, nebo králík? „Věda o vědě“ v Polsku a Československu 1962–1989. Disertační práce. Praha 2015.
 
Premek "Až vám zmodrají hlavy od kyslíku,   žádnou cigaretu vám nedám."
Milan Kundera - VELIKÝ POCHOD

To bylo pár dní po té velké válce.
Nad rozvalinou měst se třpytil ranní vzduch.
Z předměstských baráků dělnický průvod dal se.
Pár pušek, opasky, a s nimi hejna much.

Další zas nesli si násady od lopat
v chlapáckých dlaních, jež vrhaly dlouhý stín.
Jeden jen hlupák byl, další psychopat,
kráčeli městem... a vcházeli do dějin.

Bylo jich čím dál víc, nároží od nároží,
nenávist sálala z jejich horkých hlav.
někteří s pistolí, jiní jenom s noži,
podlost a alkohol z nich udělala dav.

Průvod šel a šel, a jako by už slyšel
nářek stařen, a cítil lidskou krev.
Sdílený vztek z nich přímo čišel;
z pavilónu prasat se nesl Brnem řev.

Opilí svobodou řvali a kradli,
kopali do zadků, sráželi kočárky.
Bez jmen a svědomí do bytů vpadli
a lidské stádo hnali pak do dálky.

Lehce jak v tanci šli a v prachu jejich stop
leželi nevinní s průstřelem spánku.
Dnes někde v polích je hromadný hrob.
Dějiny, dějiny... obraťme stránku.

Ten průvod stále jde, přes rokle let se vznáší
A za ním silnice, lesy, stříbro vod.
Nejprve vrazi, pak papaláši...
dali se na pochod, dali se na pochod!
 
arnost Snad zas nechci tak  moks
ach:

"Podle mého názoru tu zapůsobil myšlenkový zkrat, projevující se už tím, že Andreas úzce spojil Mokrou ponožku a 12 odstavců, a vytvořil tak narativ­-falzifikát o stupňujících se symptomech individualismu v současné kultuře, který potřeboval pointovat."

cichlasoma_meeki Free East Turkestan 
 
arnost Snad zas nechci tak  moks
Hra Zvláštní vydání vydaná tiskem ve dvou tisících výtiscích a uvedená na jevišti Divadla satiry (1946) zůstala u vedení KSČ sice bez většího povšimnutí (Sedloň se o tři roky později mohl stát zaměstnancem Československého státního filmu spadajícím pod ministerstvo informací a osvěty), studenti FF UK Viktor Matys se Zdeňkem Pachovským ale byli v roce 1949 za svůj erotický protinezvalovský, v opisech tajně kolující pamflet Socialistická láska, jenž byl parodií na Nezvalovu báseň Plán z právě vydané sbírky Veliký orloj, ze strany vyloučeni a týdeník Kulturní politika řízený Nezvalovým přítelem E. F. Burianem za rozšiřování básně zrušen. Vyšetřovací komise tehdy označila báseň nikoliv za „pouhý“ útok proti Vítězslavu Nezvalovi, ale za útok proti samotné straně, její politice a jejím vedoucím pracovníkům.

https://www.magazinuni.cz/literatura/vitezslav-nezval-parodovany/
 
ertegun vážený nugát a influencer 
Díky, kromě 2 jednoznačně. Už chápu, že "filosofové" nejsou jen "synekdocha za studenty".