Reklama
Nepřihlášený uživatel | Zaregistrovat se
 

Téma:

Věda a technika, mládežiNové

Spravuje:

deddekReklamaVážení příznivci astrofyziky a kosmologie, tento klub bude sloužit obyčejným laikům, kteří se tu nemusí bát říci nevědecký názor. A budiž pro ty, kteří budou mít ochotu chybujícím podávat zdvořile své námitky, své, i vědecké proti-názory. To vše ke zdravé příjemné diskusi, v níž má každý právo na svůj nevědecký názor, bez šikany a kde se bude i laik cítit v pohodě. Čím víc slušnosti, tím déle fórum vydrží. Příspěvky nevhodné bude nutno mazat a kdo se bude cítit poškozen, má právo se ozvat s argumenty. Název klubu byl zvolen náhodně.

deddek opoziční myšlení má smysl  Kosmologie, astrofyzika, HDV
Takhle vypadá mole titanové koleno 8 dní po operaci ještě v nemocnici při přebalování
 
deddek opoziční myšlení má smysl  Kosmologie, astrofyzika, HDV
I různými brýlemi lze vidět totéž

 
deddek opoziční myšlení má smysl  Kosmologie, astrofyzika, HDV
Dal sem na OSLA názor na rozpad kaonu..., to jsem zvědav jak budou reagovat ti odborníci..(!!?)

 
deddek opoziční myšlení má smysl  Kosmologie, astrofyzika, HDV
…………………………………………………
Julius Maksa 77599
· Facebook
Pane Navrátile můžu odpovědět za všechny. Nevím k čemu potřebujete vědět takový nesmysl, který jste napsal. Albert vymyslel časoprostor, který by měl být náhradou za éter. K světelnému éteru došli fyzici logickou cestou.
U Alberta jsem za posledních 50 let, nic logického neobjevil. Proto jsem začal psát vlastní logické myšlenky a aby nezůstaly v šuplíku, uvedl jsem je ve svých blozích.
Pokud chcete vědět, jak funguje vesmír, jsem ochoten vám odpovědět, ale nesmysly se nehodlám zabývat.
Pan Florián se zeptal.
Jiří Florián 18280
Co je to časoprostor? Jak si to lze představit?
Na první otázku jsem již odpověděl na začátku. Na druhou se dá odpovědět podobně, ale protože každý může mít různé představy, tak to nechám na vás.
Jak si vy představujete časoprostor a z čeho se skládá, Děkuji. Z čeho se skládá časoprostor, že se můře deformovat a jakou má formu? Děkuji.

Odpověď
Časoprostor se neskládá. Časoprostor existuje. Existuje jako „nekonzervativní“ stav, který se může proměňovat-přetvářet se. Jako stav něčeho, tj. dvou „artefaktů“…, které my-lidé si můžeme pojmenovat : Veličiny, fyzikální veličiny, tj. veličina „Délka“ ( má , realizuje se v dimenzích ), veličina „Čas“ ( má, realizuje se dimenzích ). Každá dimenze má schopnost, má vlastnost proměňovat se = „křivit se“- deformovat se. Možnost deformací dimenzí „křivením“ čp, a různost těchto deformací ( od chaotické vřící pěny po „smysluplné molekuly a sloučeniny organické chemie ), možnost výběru deformací do „lokálně generovaných“ výběrových klubíček-geonů-vlnobalíčků … z těchto 3+1 ( 3+3) dimenzí čp,.. vede tato možnost-schopnost K Ř I V E N I !!! dvou veličin, tedy jejich dimenzí do stavby (!) posloupnosti hmotových struktur, ( částice, atomy, molekuly, sloučeniny až bílkoviny ) tj. vede ke stavbě „systémových“ křivostí toho čp, ..a ty se budou chovat = projevovat jakožto hmotové elementy ( pro baryoní hmotu jako je neutron, proton postačí jen dva kvarky, 8 gluonů + přidat lepton elektron ( pozitron ), neutrino a „přimíchat“ bozon-foton a máme vše z čeho je postaven Vesmír a Země…tj. z „dynamického“ časoprostoru, v němž „plavou“ systémy lokálních geon-útvarů ( konglomerátů hmotových z jednoduchých elementů sestavených-sestrojených také z dimenzí čp ) mající smysl hmoty-látky, mající vlastnosti hmoty ( což je hmotnost, náboj, spin, aj. ) + k posloupnosti vygenerovaných a stále generovaných hmotových struktur se nutně váže paralelní posloupnost, tj. systém „zákonů a pravidel“ ( např. se začíná posloupnost jako 4 interakce – gravitace, elektromagnetismus, síla silná, slabá ) a další bezpočet pravidel ( možná né bezpočet ale halda ano )…; to vše je „náš Vesmír“ jakožto LOKALITA plovoucí v nekonečném euklidovském plochém 3+3 D dimenzionálním časoprostoru existujícím před Třeskem, v němž ještě není hmota ( ta se vyrábí křivením dimenzí ) a v němž není tok-plynutí času, a v němž není rozpínání prostoru, ani zákony, ani síly, pole, interakce …nic než „inertní stav“ : předTřeskový -a…a v něm „plave“ náš překrásný Vesmír, který se mění, protože se „křiví“ dimenze dvou veličin….a křivením „se vyrábí“ hmota…a hmota generuje do složitějších struktur a ty nesou ssebou paralelní posloupnost zákonů a pravidel. I zákony se vyvíjí a přibývají, nebyly stvořeny všechny v big-bangu.
Potlesk nežádoucí ...( už mě stačil ten, co mi věnovala za 15 let banda pronásledovatelů )

 
deddek opoziční myšlení má smysl  Kosmologie, astrofyzika, HDV
Fyzikové si pro sebe rozhodli, že ta historická rychlost co to je „historická rychlost“ ? a čeho ? se nezměnila a platí dodnes, aniž by měli a mohli mít potvrzené, že je tomu tak. Organizačně mluvíš nejasně. Já si tu tvou řeč mohu přeložit takto : Já-Pozorovatel v tomto svém „stop-čase“ ( 13,8 miliard let od Třesku ) mohu pozorovat ( dle Hubbleho zákona ) že každý předmět který je ode mě víc a víc vzdálený, že se jeho vééé-rychlost zvyšuje ( ode mě ) ( přestože se sám pohybuji a..a to bůůůh ví jakou rychlostí ) Předpokládá se u rovnice v = H . d, že POZOROVATEL stojí ( On si zvolil svou pozici „do klidu“ ) a že to véééé od nuly roste až k céééé 0 = v < c = 1 ( v různých vzdálenostech roste vééé u těch těles pozorovaných ) ( jenže ani já-Pozorovatel nestojím ). A nyní lze vznést úvahu, že „historická“ rychlost těch vzdalůjících se objektů bude ( anebo nebude ) jiná než 0 = v < c = 1 . Čili : postavím-li Pozorovatele do jiného časového „stop-stavu“ např. 5 miliard let od Třesku, bude tento Pozorovatel čumět „do minulosti“ a také uvidí v tomto menším Vesmíru, že rychlosti vzdalování kvasarů jsou 0 = v < c = 1 …bude….anebo nebude ??? A třetí pozorovatel umístěný do „stop-času“ 1,5 miliardy let od Třesku zase také bude koukat „do minulosti: ( jinam ani koukat nemůže ) a zase uvidí rychlosti pohybu kvasaru od 0 = v < c = 1 , pouze budou ty kvasary „blíž“. - - To bylo povídání mé které sem si mohl vyvodit z tvého, ale…ale také jsem si z tvého MLAHEHO povídání mohl vyvodit i jiná vysvětlení,… protože ty nemluvíš organizačně přesně. Např. Já v posledním dvou letech přednáším úvahy o „různém tempu plynutí času“ v různé historii Vesmíru. Čili : před 5 miliardami let mohl plynout čas jiným tempem, …před 7mi miliardami mohl plynout čas ještě jiným rychlejším tempem, a blíže ke Třesku mohlo být tempo plynutí času ještě vyšší, atd. čili v v každém věku = v každé historii mohl čas plynout jiným tempem. Pak ovšem by naše hodnocení z našeho „stop-stavu“ = dnes bylo falešné, my hodnotíme vesmír s předpokladem „stejného plynutí času po celou historii Vesmíru“…pokud je to jiné je vše jinak. Dotřetice : Bude-li Pozorovatel nakonec pozorovat „fyzikální děje“ z nichž pozná že tempo plynutí času se v průběhu stárnutí mění, pak to pozoruje Pozorovatel opět jen v tom svém „strop-stavu“ a…a ono to může být dotřetice ještě jinak : že čp bude zakřivený, tedy o ten čas bude zakřivený a proto „se zdá“ že plyne vždy jinak ( v minulosti ) a vlastně byl ten čas rovnoměrný, plynul rovnoměrně, ale byl zakřivený a proto my ho pozorovaly jako v různém tempu. To vše jsou možnosti….., které nutno prozkoumat. Možná je i čtvrtá možnost, pátá, co my dnes víme. Co když se vesmír naopak "smršťuje", jistě, o tom mluvím už mnoho let,…a asi jsem to psal i tobě. Dokonce mé úvahy vedou k tomu, že se čp „smršťuje“ všude, i dnes v našem „stop-čase“ všude kolem nás, v ložnici, na chodníku , v autobuse, v každém bodě kolem tebe se časoprostor na planckovských škálách ještě více smršťuje do pěnícího se vakua, do vřící pěny dimenzí „x“ a „t“ ( od nás do malých škál se smršťuje a do velkých škál se rozbaluje ) v každém bodě kdekoliv a kdykoliv. Jenže v této pozici ve které se my-Pozorovatel nacházíme http://www.hypothesis-of-universe.com/docs/aa/aa_021.jpg …pozorujeme z našeho místa-pozice už „narovnaný časoprostor, rozbalený časoprostor“ až do vzdálenosti cca 500 000 let od Třesku, pak se začne čp dramaticky směrem ke Třesku křivit a s situacích několik minut po Třesku je čp zase tou hustou vřící pěnou dimenzí dvou veličin…a tato plazmatická forma křivého čp je i po Třesku i dnes v těch podplanckovských škálách, i tam je plazma…stejná jako po Třesku. a ta vzdálená galaxie se -nyní- od nás pohybuje mnohem menší rychlostí, anebo dokonce putuje směrem k nám? My to vědět nemůžeme, protože vždy budeme mít miliardu let starou informaci. Ale možné to je. Ano…v každém jiném věku toho Vesmíru muže být Pozorovatel v libovolném místě a pozorovat rychlosti 0 = v < c = 1 … kvasar si označíš „značkou“ např. K1 poletí jinou rychlostí pro Pozorovatele P11 v jeho „stop-čase“ 5 miliard let od Třesku než pro Pozorovatele P 22 ( téhož ale v jiném stáří ), jiném „stop-čase“ např. 12 miliard let od Třesku . Tentýž kvasar K1 mí jinou rychlost pro jiné Pozorovatele v jiném jejich stáří. A…a mění se stáří i tomu Pozorovateli jinak než toku Kvasaru, oba mají jinou „křivku“ stárnutí.
Je to bordel, že ????

Proč?

Uvažuj, že čas bude tvoje srovnávací měřítko, Jistě….ale jen ve „stop-čase“ …protože v každé historii vesmíru je „jiný čas“ tedy jiné tempo plynutí času … je anebo není ? fyzikové o tom nemají ani tušení že by to měli zkoumat. Pro fyziky tu je stále a stále jen jedno tempo plynutí času – v pozorovatelně a víme, že čím bližší galaxie, tím pomaleji se od nás vzdaluje, tzn. čím čerstvější informace máme o vesmíru okolo, tím menší rychlosti měříme, tj. můžeme dovozovat, že toto "zpomalování" platí i pro vzdálený vesmír, který se tím pádem nikoliv rozpíná, ale smršťuje, r o z b a l u j e se z pozic mladých do pozic starších protože se jeho rychlost rozpínání s časem snižuje. Nebo naopak : Když se postavíš do „stop-pozice“ brzo po Třesku např. hned po reliktním záření cca 400 00 let od Třesku a z této „stop-pozice“ budeš pozorovat časoprostor ( tedy Vesmír i s hmotou ) , ta se bude rozpínat = rozbalovat stále rychleji a rychleji – to uvidí ten „reliktní pozorovatel“ = jemu se křivosti dimenzí natahují = rozbaluje se křivost. Ale i tomuto Pozorovateli v místech „RZ“ se bude čp „smršťovat“ bude-li koukat do „planckovských škál“. Čili : ať bude Pozorovatel kdekoliv a v jakoukoliv historickou dobu, bude ze svého místa a stáří pozorovat „škály které se rozbalují „do velkoškál a škály které se sbalují-zcvrkávají-smršřuji do minivesmíru = to bude vždy v každém věku Vesmíru…ovšem záleží i na volbě jednotek „pro Pozorovatele“ Už tomu rozumíš? Že z toho pozorování můžeme vyvodit dva zcela opačné závěry? A co děláme? Namísto toho sebevědomě říkáme, že se vesmír rozpíná. Text Já to neříkám, já říkám že se „rozbaluje“ tj. plazma = pěna dimenzí se rozmotává-rozbaluje až na plochý euklidovský čp, který pozorujeme „dnes“. Na základě zcela nedostatečného důkazu, na základ pozorování, která nám na tuto otázku nemohou dát odpověď, i kdyby moc moc chtěla. O současném stavu vesmíru jednoduše nevíme zhola nic, O.K., známe dynamiku vesmíru podle zákonů „vztahů“ čp a hmoty, ale neznáme p r o m ě n n o s t časoprostoru v toku plynutí času zda se tempo plynutí v historii mění – tedy zda se také čas „rozbaluje“ a jak ve „stop-stavu“ po Třesku a jak ve „stop-stavu! 5 miliard let po Třesku a jak dnes. protože vše, co pozorujeme, je historie, která se mohla dávno změnit O.K. a my nemáme jak anebo čím to zjistit. ??? možná máme, ale nikdo to nezkoušel hledat… Vesmír se může -ve skutečné současnosti- smršťovat, jistě aniž by se naše pozorování změnila, ta možnost tu prostě je, a proto nemůžeme říkat -s jistotou-, že se rozpíná. Jak Pozorovatel si stoupni „kamkoliv“ ve vesmíru a „kdykoliv“ v historii vesmíru a vždy „tam“ v daném „stop-stavu“ i „stop-čase“ budeš pozorovat rozbalovávání čp do velkoškál a souběžně také „smršťovávání“ do miniškál-planckových škál, ; opakuji : vždy v jakékoliv historii budeš pozorovat i smršŕováváváí i rozbalovávání dimenzí čp.

Resumé : Takováto naše blábolení vědci nečtou a nebudou ještě 30 let číst. Proč ? Protože oni jsou vědci a my jsme lidoví myslitelé s gigantickými fantasmagoriemi … ( tady se nerozlišuje-neposuzuje smysluplnost vizí, nápadů, ale titul autora ) JN, 06.03.2020

https://www.youtube.com/watch?v=NoY8RhypVVs&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=kixAljyfdqU … kvantová teorie pole
https://www.youtube.com/watch?v=K8gV05nS7mc …big bang

 
deddek opoziční myšlení má smysl  Kosmologie, astrofyzika, HDV
https://www.youtube.com/watch?v=K8gV05nS7mc
Did Time Start at the Big Bang?,, 7:35h…neumím anglicky, ale zdálo se mi, že ve výkladu se hovoří o různých tempech plynutí času.
 
deddek opoziční myšlení má smysl  Kosmologie, astrofyzika, HDV
 
deddek opoziční myšlení má smysl  Kosmologie, astrofyzika, HDV
Za poskytnuté protiargumenty jsem (arogantně) nepoděkoval

 
deddek opoziční myšlení má smysl  Kosmologie, astrofyzika, HDV
Tak kde máš nějakou tu matematiku ( docentoidní ovšem !!! ) na porážku mých představ, předloh a HDV ????

 
deddek opoziční myšlení má smysl  Kosmologie, astrofyzika, HDV
Pro pitomečka nabubřelého docentoidního ( on už ví kterej to je ) co má v možku jen "hnědý" materiál..

 
deddek opoziční myšlení má smysl  Kosmologie, astrofyzika, HDV
Pro pitomečka nabubřelého docentoidního ( on ví kterej to je ) s posměchem k názoru o změně ( proměně ) tempa plynutí času v průběhu stárnutí vesmíru

 
deddek opoziční myšlení má smysl  Kosmologie, astrofyzika, HDV
Pro toho grázla a hajzla Mgr. T.Býlýho : na You-Tube říká RNDr. Ullmann, že abychom pochopili vesmír na to ani matematiku nepotřebujeme, vypočítat jde totiž i kraviny …řekl, debile, z MFF UK KAMu kde si pracoval jen půl roku, a pak bůůůh ví kde = nikde !, tak si to youtubko pusť
 
deddek opoziční myšlení má smysl  Kosmologie, astrofyzika, HDV
Takhle se chovají hajzlové a kreténi...namísto slušných konstruktivních mírumilovných debat

 
deddek opoziční myšlení má smysl  Kosmologie, astrofyzika, HDV
06
 
deddek opoziční myšlení má smysl  Kosmologie, astrofyzika, HDV
04
 
deddek opoziční myšlení má smysl  Kosmologie, astrofyzika, HDV
02
 
deddek opoziční myšlení má smysl  Kosmologie, astrofyzika, HDV
01
 
deddek opoziční myšlení má smysl  Kosmologie, astrofyzika, HDV
Pro oba fyzikální kretény ( jeden psychopat, druhý dement ), kteří mě dusili půl roku při mém bádáním nad dilematem co je veličina a co ne, „hmota nebo hmotnost“,..a pak co dostazovat do Einsteinových rovnic zda hmotu nebo hmotnost v pojetí Kulhánka :
viz str. 48 § 213 , zde Kulhánek jasně říká, že pro OTR ( a z OTR ) vyplývá obecná abstraktní fyzikální realita „čp“ = „m“
.. a jednak dotřetice bádání nad pojetím G-konstanty a prezentace této v pokusech Cavendishe…, atd....tak s těmito darebáky (!) opakuji darebáky, protože vědci se chovají jinak, a jejich soukmenovci, nebyl žádný rozumný konstruktivní dialog,.. jen urputná !! snaha o urážení a posměch…;

tak sem tuto otevřenou problematiku ( na kterou se oni – dychtíííc po vědě – vykašlali ; spíš VYSRALI stačky;.. neb oni mají vědu už v malíííčku ) ...dotáhl tu problematiku do konce , přes Pavla Brože na OSLU. A teď přijdou výsledky ; asi sedm screenshotů ( pro sedmičku zdejších českých unikátních trpajzlíííkůůů ) :

 
deddek opoziční myšlení má smysl  Kosmologie, astrofyzika, HDV
a ještě zákusek...

 
deddek opoziční myšlení má smysl  Kosmologie, astrofyzika, HDV
Opomenutý bonbónek : moje vlhké sny