Reklama
Nepřihlášený uživatel | Zaregistrovat se
 

Téma:

Věda a technika, mládežiNové

Spravuje:

NazaretskyReklama
Nazaretsky Jsem do muziky celej blázen  protože jsem blázen
Toto je samožejmě velká zkratka. Člověk formuje svět kolem sebe většinou pomocí strojů, které ovládá pohyby svalů, které se povolují na základě elektrického impulsu, který je nesen nervovou soustavou. Není vůbec zřejmý vztah nervové soustavy a vědomí, nicméně je zřejmé, že dokážeme pohyb pomocí svalů vědomím ovládat. Nezdá se mi tedy podstatné, jak moc dálkové to formování světa je, neb na nějaké úrovni musí vědomí do toho procesu silově vstoupit. To se může stát mnoha způsoby, například přímým působením na elektrony nesoucím signál v nervové soustavě elektromagnetickou silou, působením na resistenci/impedanci/kapacitu vodiče prostorovým uspořádáním atomů/molekul atd atp. Zkrátka a dobře musí nějak dojít k ovlivnění chemického cyklu v neuronu, který způsobuje že je, nebo není vyslán impuls ke svalu.
Nazaretsky Jsem do muziky celej blázen  protože jsem blázen
Je vědomí síla?
Pozorování: Žijeme v kousku Vesmíru, ketrému říkáme civilisovaná společnost. Datlujem u klávesnice, sedíme u toho na židli a kolem nás je civilizace, která si kolem sebe vybudovala složitou infrastrukturu.

Věta: Vědomí dokáže působit silou.

Důkaz: Např existence klávesnice. Obecně se můžeme každodenně přesvědčit, že vědomí (nejen) člověka dokáže formovat uspořádání hmoty ve svém okolí. Dle zákona setrvačnosti tak nemůže činit jinak, než silou.