Reklama
Nepřihlášený uživatel | Zaregistrovat se
 

Téma:

Věda a technika, mládeži

Spravují:

kostej,
Sarnegarth

Může vás zajímatReklama
dupinozka co kdyby vyšetřující personál byl nahý 
Já teda dělám do včel, ale ty píšeš "Uvedenou překážku jsem jsem mohl překonat a důsledky jsem mohl odvrátit", zatímco zadání se zabývá tímto: "nebylo možno rozumně očekávat, že by ... strana .. tuto překážku nebo její důsledky odvrátila nebo překonala"
Moci něco překonat a moci rozumně očekávat, že bys to překonal není úplně to samé. Já jistě můžu slézt z třetího patra po hromosvodu, ale jestli lze rozumně očekávat, že bych to udělal, záleží na okolnostech.
Super, díky.
Serendipity you got to be good looking  'cause it's so hard to see
Tady je to jiné tím, že to "nebo" máš uzavřené negací ("nelze očekávat"). Na jednodušší větě: Nemůžu očekávat, že bys uměl číst nebo psát = Nemůžu očekávat, že umíš číst, a nemůžu očekávat, že umíš psát.

Tím pádem tam máš konjunkci tří podmínek, z nichž jedna není splněna, a tedy jsi odpovědný.
Děkuji, Serendipity.
Snad nebudu příliš troufalý, zkusím-li svůj problém trochu "posunout" a zadání pozměnit.

Zadání
Strana není odpovědná za nesplnění jakékoli povinnosti, jestliže prokáže, že toto nesplnění bylo způsobeno překážkou, která nezávisela na její vůli, a ohledně které nebylo možno rozumně očekávat, že by s ní strana počítala v době uzavření smlouvy, nebo že by tuto překážku nebo její důsledky odvrátila nebo překonala. (Jedná se mimochodem o čl. 79 Vídeňské úmluvy).

Jsem "stranou". Nesplnil jsem povinnost v důsledku překážky mimo mou vůli. Uvedenou překážku jsem jsem mohl překonat a důsledky jsem mohl odvrátit, ale s překážkou jsem nemohl počítat. Mohu prokázat, že šlo o překážku mimo mou vůli, jakož i že šlo překážku neočekávatelnou (nemohl jsem s ní počítat).

Otázka
Jsem odpovědný?