Reklama
Nepřihlášený uživatel | Zaregistrovat se
 

Téma:

Věda a technika, mládežiNové

Spravují:

deddek,
ondradvorak,
Rekcah.ReklamaDiskuze o Hypotéze dvouveličinového vesmíru,

Krindy___  
K těm tzv. konvencím: Chybí vysvětlení, co jednotlivé symboly představují. Z kontextu minulých debat se můžu dohadovat, že

c představuje rychlost světla
tw představuje stáří vesmíru (13,8 miliard let)

To jsou jediné dvě věci, které mají nějaký fyzikální význam. A z nich pak plyne

w = 1/√2 (nebo w = 212 132 km/s). K čemu to je? Co je w?

tc = tw/√2 (nebo 9,76 miliard let). Opět, k čemu je taková konvence? Co z ní dále plyne?

 
Krindy___  
K tomu již smazanému příspěvku

stav křivosti plave

Ať dělám co dělám, z významu těch tří slov v téhle kratičké větě nejsem schopen pochopit, co tím chcete říct.

Vím, co je stav. Vím, co je křivost; převrácená hodnota poloměru křivosti. Vím, co je plavat. Ale dohromady mi ty tři slova nedávají žádný smysl. Nevím, co tím říkáte. Jak může poloměr křivosti plavat?

Pokud chcete, aby se někdo Vašimi myšlenkami zabýval, musíte vysvětlovat, ne nadávat.

 
Krindy___  
Je to napsané v těch větách, které jste sám ocitoval.

Píšete čitatel klesá ... . Já Vám na to reaguju, že čitatel klesat nemůže. Čitatel představuje vzdálenost, kterou objekt urazí, a ta jako taková může jenom narůstat. Čím déle to letí, tím větší vzdálenost to urazí. Ne?

Píšete klesá čitatel a roste jmenovatel vůči céé. Já Vám na to reaguju, že vzdálenost (čitatel) a čas (jmenovatel), nemůžou být vztahovány k céé, protože jsou to nesouměřitelné veličiny. Např. plocha nemůže klesat vůči hmotnosti. Nedává to smysl. Plocha může klesat vůči jiné ploše, nebo vůči sama sobě. Ne?

Poukazuji jen na chyby ve Vašich formulacích. Neříkám žádné urážky, nenazývám Vás jmény. A Vy jen zase potvrzujete, co jsem napsal před tím. Vaše reakce je nadávka, smazání, ban. Jen si vzpomeňte, že nedávno jste mi zase vynadal za urážky, a pak později přiznal, že po dalším trojím přečtení, to žádné urážky nebyly.

A jak se mám těmhle Vašim výpadům a nařčením bránit, když mi hned dáte ban? Fakt Vám přijde normální napsat, A honem o k a m ž i t ě mě ukaž tupohlavče ..., když mi honem a okamžitě dáte ban?

Opakovaně, jsem Vám ty chyby ukázal. Vezmete zpět toho tupohlavce? Omluvíte se?

 
deddek opoziční myšlení má smysl  Kosmologie, astrofyzika, HDV
 
deddek opoziční myšlení má smysl  Kosmologie, astrofyzika, HDV
Díky. Aspoň jediný normální člověk ( tady na OKOUNU ), který chápe předlohy. Konvence znamená "úmluva", která se hodí do stavěných rovnic....a to bylo velmi jasně a krásně předvedeno zde http://www.hypothesis-of-universe.com/index.php?nav=f
Snoopy Brahous brahouna, houna saki 
Podle deddka rychlost světla c odpovídá stavu, kdy za čas označený tc se urazí vzdálenost označená xc. Deddek zavádí označení w pro takovou menší rychlost, kdy za stejný čas tc se urazí menší vzdálenost xv, nebo se urazí stejná vzdálenost xc za delší čas tw (tyto dvě možnosti jsou ekvivalentní, je to stejná menší rychlost w). Dále zavádí označení u pro ještě nižší rychlost než w, takovou, kdy se urazí vzdálenost xv, menší než xc, za čas tw, delší než tc. Vždyť už jsme to jednou vcelku nedávno probírali. Dá se s tím těžko nějak polemizovat, protože je to koncept vzdálený tomu, jak lidi obvykle pojem rychlosti chápou a používají.
Já bych řekl, že už hodně dlouho je to celkově "remíza, 1 : 1", stav, kdy na jedné straně stojí názorově deddek a na druhé celý svět. Dosud se nenašel nikdo, kdo by tuhle patovou situaci dokázal vyřešit a rozhodnout, jestli má pravdu děddek, nebo celý svět. Protože jsem ztratil naději v to, že by se tenhle 1 : 1 stav nějak zvrátil, že by na jedné ze stran došlo ke změně názoru, přestanu to tady sledovat a přeji všem zúčastněným zdraví a pozitivní mysl. Mějte se.
deddek opoziční myšlení má smysl  Kosmologie, astrofyzika, HDV
A je to tu zas! Naprostý nesmysl. Jak může klesat čitatel? Když se něco pohybuje, tak narůstá vzdálenost, kterou to urazilo. V čitateli je vzdálenost, ve jmenovateli je čas. Jak se můžou měnit vůči céé? Vždyť jsou to naprosto nesouměřitelné veličiny! Člověk Vám trpělivě ukazuje, kde máte chyby a Vy?

A honem o k a m ž i t ě mě ukaž tupohlavče, kde si mi ukázal chybu a důkazy mých chyb . Ve větách zde výše (cca 42 slov) kde v nich mám ty důkazy, že je to nesmysl, že jsem udělal chybu ???? a že mě futr chyby vysvětlujete pomocí důkazů !? Doprdele vy jste totální mozek hulváta.

rychlost u je pak taková, kde současně klesá čitatel a roste jmenovatel vůči céé

A je to tu zas! Naprostý nesmysl.
Jak může klesat čitatel? Když se něco pohybuje, tak narůstá vzdálenost, kterou to urazilo.
V čitateli je vzdálenost, ve jmenovateli je čas. Jak se můžou měnit vůči céé? Vždyť jsou to naprosto nesouměřitelné veličiny!

Člověk Vám trpělivě ukazuje, kde máte chyby a Vy? Místo poděkování a nápravy jen nadávky a mazání. Pak se divte, že Vás nikdo nebere vážně. Děláte proti tomu všechno možné i nemožné.

deddek opoziční myšlení má smysl  Kosmologie, astrofyzika, HDV
Potažmo tuto konvenci 02 :

 
deddek opoziční myšlení má smysl  Kosmologie, astrofyzika, HDV
V pozadí zdejších výkladů je´zapotřebí mít´na očích tuto "konvenci 01" :

 
deddek opoziční myšlení má smysl  Kosmologie, astrofyzika, HDV
 
deddek opoziční myšlení má smysl  Kosmologie, astrofyzika, HDV
 
deddek opoziční myšlení má smysl  Kosmologie, astrofyzika, HDV
Okamžitě naprav svou chybu : k výrokům je nezbytné přidat důkazy, protiargumentaci, jinak jsou to výblitky . Tak akorát na smazání z OKOUNA
deddek opoziční myšlení má smysl  Kosmologie, astrofyzika, HDV
Původní výrok EDEMAKA byl :LIGO měří 10-23m, kdyby na těchto škálách něco vznikalo, asi by si toho všimli, nemyslíš? Já na něj odpověděl : Nejsem vševěd, ale vím že LIGO měří kmity nikoliv "baláčky" dimenzí Reakce vaše-Krimdy je tedy nesourodá, je to "já o koze, ty o voze", takže překrucujete, klamete, podvádíte, kamuflujete, zavádíte falešnosti atd. To je typický projev ********. Balíček se možná měřit dá, ale "oni" to v LIGO neměli v plánu a ani to neměřili a proto si toho ani nemuseli všimnout a nezáleží na tom zda balíček je fyzikální veličina. Víš EDEMAKU proč LIGO neměřil "balíčky" ? protože to není fyzikální veličina, řekl nadvědec.... LIGO nezměřilo mamuta v tajze, proto, peotože to není veličina, ale mohli si toho všimnout, že ???!!

Prostě systém váš je stále "já o koze, ty o voze" = váš systém

deddek opoziční myšlení má smysl  Kosmologie, astrofyzika, HDV
Vám zcela evidentně uniká i význam slova teorie. Podstatou teorie je to, co teorii její autor o své vlastní vůli předepíše. Co je podstatou teorie nepodléhá zkoumání jestli je to pravda nebo ne. Jste úplně vedle.

Opět špatně : Podstatou rozdílu mezi teorií a hypotézou jení "absolutní pravda" ( tu nezná ani teorie ani hypotéza ) ale podstatou je "uznání-odsouhlasení" nějakého jevu-děje, fyzikálního tvrzení=budoucí teorie, vysokou většinou odborníků. A to vám Krindo zcela evidentně uniká.

deddek opoziční myšlení má smysl  Kosmologie, astrofyzika, HDV
Pane "inženýre", té teorii se říká teorie relativity právě proto, že čas a prostor nejsou absolutní. Jsou relativní. Neříká se jí 'teorie pootáčení souřadnicových soustav.'

Pane Krindo, "kryndo", teorii relativity se říká TR proto a právě proto, že původně se mělo za to, že čas plyne "odnepaměti do nepaměti" stále stejným tempem. vždy a všude. Do té doby než Einstein zjistil, že tempo plynutí času nemusí být všude ( v každý stop-okamžik a stop-poloze ) stejné...; takže relativní čas ( plynutí času ) je proto a jen proto relativní, že neplyne všude stejným tempem. A popisy vysvětlování jsou pak nasnadě v STR i OTR.

Neříká se jí 'teorie pootáčení souřadnicových soustav.' Ne, neříká se jí "pootáčení soustav" proto, protože to ještě nikdo nezkoumal....aby zjistil PODSTATU "proč" ten čas mění to své tempo plynutí...v důsledku "křivení" dimenzí čp, tedy v důsledku hmoty a pohybových zákonů a gravitace. V důsledku "fyziky interakcí" hmoty a polí s časoprostorem v lokálních jinak a v globálních také jinak, se mění tempo plynutí času proto, že TO TAK POZOROVATEL pozoruje ze své sousřadné soustavy pozoruje-li tělesa a pole v jiných soustavách. V Inerciálních soustavách se mění rychlost objektu a tím se křiví čp..., a v neinerciálních soustavách se mění zrychlení //gravitace// a tím se mění také křivost dimenzí času a prostoru. To pozoruje základní pozorovatel : změny křivostí a tím i změny tempa času proto, že pozorovatel "snímá" do své soustavy intervaly z jiné soustavy a ty jsou vzálemně pootočené v důsledku těch křivostí = v realitě lokálních křivostí čp. - - Atd. Možná to pochopíte do 5 ti let ( to je můj strop žití ...a marného vysvětlování ).

deddek opoziční myšlení má smysl  Kosmologie, astrofyzika, HDV
Anebo mažu i to, kde příspěvek nesouvisí s fyzikou.
deddek opoziční myšlení má smysl  Kosmologie, astrofyzika, HDV
Pokud budou nepohodlné pravdy "špikovány" urážkami a posměchem budou mazány. Nepohodlné pravdy bez urážení mazány nikdy nejsou !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Takže chcete-li napsat PRAVDU, která by zůstala, nepodávejte jí na bázi urážek a ponižování.

Mažu jen urážení a posměch a ponižování !!!! zapamatuj si to krindo !!!!!

to byly ty pokusy s G-veličinou, které sem opustil a to jen proto, že mi vycházely dvě "G" veličiny a neměl sem na to odůvodnění "proč"...

Proč? Protože jste neviděl, co každého praští do očí hned vteřinu poté, co to uvidí. Tedy že

c.c = v +v (parabola)

je totální nesmysl hned na několika levelech.
1. c vlevo je konstanta, tudíž v vpravo musí být taky konstanta.
2. nemůže to tedy být parabola, protože tam nejsou dvě proměnné.
3. nesedí tam rozměry; vlevo je čtverec rychlosti (m^2/s^2), vpravo je rychlost (m/s).
4. nemá to absolutně nic společného s gravitací.

Když je Váš výchozí bod nesmysl, nemůžete zákonitě dojít k ničemu jinému než k nesmyslu. Za 40 let nejste schopen vidět něco, co je evidentní po jedné vteřině.

Tak ono už céé je maximální rychlost ( poměr délkového intervalu ku časovému intervalu ) které může dosáhnout hmotný objekt je tak trochu blbost...