Reklama
Nepřihlášený uživatel | Zaregistrovat se
 

I přesná citace, pokud je vytržená z kontextu, může být lež. (krtek)

Vítejte,

Sledovač klimatických opatření

Rád bych, aby se zde diskutovalo alespoň trochu fundovaně, slušně a s určitou pokorou.

Aktuální téma: prokazatelnost globálního oteplování.
Zdroje:
Zpráva IPCC - anglicky
článek Michaela Crichtona na téma věda a její role v dnešní společnosti
Reporty IPCC
Draft celé zprávy IPCC


vygooglil jsem Hodonínskou Dúbravu (proč se tam píše ú??), a je to zajímavé čtení.

Netušil jsem, že už ve středověku rostl v nížině smrk.

https://www.ochranaprirody.cz/lokality/?idmzchu=14276
máš asi pravdu, soutok je spíš na Břeclavsku.

Protože je trochu rozdíl mezi hodnotou starého původního lesa (což se při kampani hodně zdůrazňuje) a hodnotu 600 let starého lesa, který vznikl nařízením šlechty a asi byl odjakživa obhospodařovávaný.
Trochu OT, ale docela prý přetahuje Yellowstonská kaldera... To by mohlo udělat dobu ledovou docela rychle...
FarsaiD They have to go back 
Jednak nemluví o lesích na Soutoku a za druhé nehodil, proč by měl?
jestli má na mysli ty luhy na soutoku Dyje a Moravy, kolem kterých dělají motýkáři mohutnou kampaň s cílem vyjmout je z kompetencí lesníků, tak jim do toho hodil slušný vidle.
Uvedu příklad z jižní Moravy. Studovali jsme tam nížinné lesy v lokalitě Hodonínská dúbrava. Poblíž Hodonína je rozsáhlý les, který ochranáři považují za velmi cenný. Dokonce se o něm říká, že přetrval ze středního holocénu, řekněme 6 000 let. Tehdy v nížinách měly být doubravy ještě nepoškozené člověkem. A proto je ten les tak cenný a rozrůzněný, proto tam žije spoustu vzácných druhů rostlin, hmyzu a ptactva.

Když jsme se pokusili kontinuitu té doubravy vysledovat, zjistili jsme překvapení. V období vrcholného středověku došlo v tom místě k obrovské změně. Do té doby tam byla relativně odlesněná krajina, které dominovaly hlavně lískové křoviny.

Ale přibližně v polovině 14. století se najednou začala zalesňovat v doubravu. Kolega historik k tomu v záznamech našel, že kolem roku 1350 vydala místní šlechta zákaz lokalitu nadále využívat, pařezit. A právě toto rozhodnutí vedlo ke vzniku vzácného lesa. Předtím byla ta lokalita po stovky ba tisíce let velmi intenzivně využívána.

Kontinuita, kterou si ochranáři představovali, tam není.

A je to přirozená lokalita?

Samozřejmě že ne. Protože je to vázané na lidské rozhodnutí.
teď sem s tím jdu. Velmi dobré.
arnost Snad zas nechci tak  moks
Rozhovor s Kunesem

https://ekolist.cz/cz/publicistika/rozhovory/jsme-na-konci-doby-meziledove.ale-na-divnem-konci-rika-paleoekolog-petr-kunes

Teď jsme na tom konci doby meziledové. Jsme ale na divném konci, protože člověk fosfor do oběhu neustále dodává ve formě fosfátových hnojiv. Ale možná přijde doba, kdy už nebude kde fosfor brát.

V budoucnosti neodvratně přijde další doba ledová. Jsme tady už 11 500 let bez přerušení, takže už docela dlouho přetahujeme.

Jsou různé teorie, že doba ledová už začíná, jenom jsme si toho nevšimli. Zároveň další teorie říkají, že už od neolitu člověk mění obsahy skleníkových plynů a tím i průběh klimatu. Vědci neví, kde přesně se nacházíme. Někdo říká, že nás čeká ještě dalších 10 000 let.