Reklama
Nepřihlášený uživatel | Zaregistrovat se
 

Téma:

Věda a technika, mládeži

Spravuje:

kostejReklama
Jak říkám, nechce se mi do toho moc pouštět, protože je to dost rozsáhlý a odlišný téma. Tvůj odkaz odkazuje na nějaký Bellovy nerovnosti - až tak fyzikální termín to snad není :) Spojovat svobodu zrovna s odpovědností rozhodně neni nějakej kanonickej postup ve filozofii a spíš ho považuju za politickou cestou silně přeceněnej. Všichni dobře intuitivně chápeme, co to svoboda je, protože svoboda je především pocit, a o náš pocit se s námi nikdo druhý nemůže hádat. Když rozpřáhnu ruce a vzlítnu, tak nějaká odpovědnost je to poslední, na co pomyslím. To by mi možná moh chtít připomínat někdo, kdo mi chce svobodu vzít. Učinit ze mě toho nejodpovědnějšího človíčka, aneb konformního otroka zbaveného schopnosti projevovat spontánní radost, využívat svobodu. Svoboda není spjatá s odpovědností definičně, ona je s ní volně spjatá pouze v politických nebo etických konotacích (dělba svobody ve společnosti). Pokud svobodně dělám bordel, pořád jsem svobodnej. (Jestli to umožňuje svobodu i druhým, to už je jiná otázka.) Ve skutečnosti jsou pojmy svoboda a moc velice podobný, jenom ten druhej je víc objektivní a taky má trochu morálně špinavou pachuť.
Omlouvám se, že reaguju až teď... už ty příspěvky byly nějak dlouhý. Měl jsem to rozepsaný a nějak sem se k tomu pak dlouho nedostal. Ale odpovědět ti na to rozhodně musím :)

"...jsem nucen konstatovat (i za cenu, že Tě to nazlobí), že Tvé tvrzení „determinismus konečného systému je ekvivalentní s jeho algoritmičností“ nejen nezastávám, ale navíc se domnívám, že je dokáži vyvrátit..."

Já se zlobím! Tys snad pořád ještě nepochopil argument, kterej už jsem tady napsal asi 3x... Jestliže je náš vesmír informačně konečný a deterministický, tak má konečnou historii opakující se v cyklech. Posloupnost jednotlivých jeho historických stavů je právě onen konečný algoritmus, který tuto historii přesně popisuje. Nemůže tedy být nealgoritmický, ani kdyby prostý výpis jeho historie byl tím nejkratším možným algoritmem. (Je to zajímavej paradox, když systém je deterministickej, a přitom má náhodnou historii.)
Nejsem si jist, v čem tkví tvůj dojem nealgoritmičnosti reality. Možná máš na mysli nějakou nemetafyzičnost, neontologičnost, zkrátka představu, že pro skutečnej vesmír nelze utvořit jemu odpovídající jasnou informační strukturu. To by bylo samo o sobě celkem v pořádku, to by byl vlastně normální agnosticismus. Ale potom ani nemůžeme hádat, jestli je vesmír deterministickej. To by bylo stejně nesmyslný jako držet před sebou prázdnej papír a hádat, jestli je na něm napsáno všechno podle pravidel gramatiky. Jakmile jsou daný písmena, tak můžeme soudit o jejich skladbě. Když daný nejsou, není o čem soudit. To, o čem potom mluvíš, není nealgoritmičnost, ale nepoznatelnost vesmíru. V abstraktních systémech, o kterých tu mluvíme simultánně, to nemá žádnou analogii.
Celkově mi připadá, jako bys chtěl říct "experimenty ukazují, že 2+2 nemusí být 4, protože dvě věci někdy vypadají jako jedna".


"...úplně divné chování částic, kdy se mezi sebou dorozumívají nadsvětelnou rychlostí"
Ale no tak... kauzalitu odmítáš, a nějaká nadsvětelná rychlost by ti vadila? To jen tak dodávám.

Co se týče spojitosti času, prostoru, hmoty, informace: Za prvé, informace nám tu reprezentuje nejen granulovitost hmoty, ale i třeba její rozmístění v prostoru. Takže si dokážu představit, že i kdyby se hmota/energie skládala z nedělitelných částí (a přijde mi směšný, že by se fyzika pokoušela tuto otázku vyřešit na její metafyzický úrovni), tak už přítomnost pouhých tří atomů ve spojitým prázdným prostoru se mi zdá zajišťovat nespočetný množství stavů. Ale možná se pletu. Za druhé: dokážeš mi odpovědět na to, jak by to zhruba vypadalo, kdyby stavů vesmíru bylo konečně a časových okamžiků dokonce nespočetně? Představ si třeba cyklickej vesmír... ty cykly by musely být nekonečně krátký. Ledaže by mezi každou změnou bylo nespočetně okamžiků, kdy se nic nemění. Takovej model by se těžko obhajoval. Snad už mi budeš věřit (viz kousek výše), že nealgoritmický determinismus je aplikovatelný jen na nekonečný systémy. Ty konkrétní mohutnosti času, informace a možností jsem uváděl jako jeden z příkladů, jak to může být. Možná si už někdo někdy udělal práci s tím, že rozebral všechny možný kombinace mohutností vesmírných veličin a pro každou kombinaci vyvodil důsledky jako třeba jestli z toho vyplývá kauzalita nebo její negace. Ale to já tu nemám v úmyslu.
Jinak tohle téma mi přijde trochu mimo pointu, takže klidně na to neodpovídej (ale zajímá mě, jak si to představuješ).


"Jsem nucen konstatovat, že náš prostoročas se Tvým požadavkům na smysluplnost zcela jistě vymyká. ... Poněkud vágní, ale výstižný pojem je (pro měřítka na úrovni fund. Částic) „prostoročasová pěna“."

Tady už jsem trochu ztratil souvislost, proč jsme se o tom bavili (a nějak mi nejde načíst historie příspěvků), ale řek bych, že tu uvádíš filozoficky nepodstatný detaily. Důležitá je tu kvantita možných poloh času a prostoru, a ta je buď konečná, spočetná, nebo nespočetná.


"pokud přijmeme tezi, že minulost nelze změnit, je velmi pravděpodobné, že právě tato představa nejlépe odpovídá dosavadnímu „průběhu stavů“ našeho vesmíru. Kauzalita v něm (v absolutním smyslu) neplatí, přitom minulost je „dána“. Zajímavé je, že i když byla (úplná) kauzalita na úrovni mikrosvěta popřena (odkazy výše), v mnoha oblastech našeho života se na ni dá docela dobře spoléhat."

Kdybych musel zaujmout nějaký metafyzický stanovisko, tak to skutečně bude nekauzální determinismus. A trval bych na předem dané věčnosti, tj. celé historii světa, a nejen na nezměnitelné minulosti. Jenže já se metafyzický ontologie vzdal, a to na základě důsledného "být znamená být vnímán", ve prospěch výše zmíněnýho agnosticismu. Nepodmíněné výroky o věcech v nekonečnu nebo o pravé podstatě celku vesmíru mi nedávaj žádnou pravdivostní hodnotu, nedávaj mi smysl. Můj názor je, že determinističnost světa vůbec není dána. Prostě není pravda, že by to bylo tak nebo onak - není to nijak. Vůbec bych si netroufal posuzovat, co je tu "velmi pravděpodobné", vždyť třeba červovi žijícímu v jablku se zdá vesmír velmi pravděpodobně žlutý a sladký.

Praktickou vs. fundamentální kauzálnost světa bych viděl asi takhle: i když svět není ve svý podstatě kauzální, tj. bezeztrátově zjednodušitelnej v mysli, tak prostě má nějakou strukturu, je z1dušitelnej ztrátově. (A to různými způsoby.) To je to, co děláme, když se mu snažíme rozumět. Věci se nedaj předvídat úplně, dedukcí z nějakých obecně platných principů, ale částečně, indukcí ze zažitých opakujících se vzorců. I v makrosvětě se většina věcí nedá úplně předvídat a všechny zákony jsou doprovázeny všudypřítomným zaklínadlem "ceteris paribus". Nemělo by proto být až tak překvapivý, že ve "světech", který se naší zkušenosti zcela vymykaj (jako třeba ten mikrosvět), se věci nedaj předvídat vůbec. Ale nepovažuju to za nějakou principiální (metafyzickou) nemožnost, spíš za aktuální nemožnost pro nás jako lidský bytosti. Možná, že realita na jakýkoli hloubce mikrosvěta je velmi zřetelně a předvídatelně strukturovaná pro někoho, kdo v ní žije, umí ji vnímat a orientovat se v ní.

„Dneska bych dokonce řekl, že kauzalita je úplně inkoherentní pojem - inkoherentní s čímkoli.“

…S něčím (v nikoli absolutním smyslu) snad koherentní být může. Jen to nejspíš nemusí být ten Jediný Nejvyšší Vždyavšudeplatný Princip.

„V samotné definici svobody nevidím nic, co by se odpovědnosti podobalo“

…Bez odpovědnosti lze definovat svévoli, ale ne svobodu. V tom se shodují i tak rozdílní myslitelé jako Immanuel Kant a Egon Bondy. Poněkud uměřeně, ale také kladně, se k propojení svobody a odpovědnosti staví i Jan Patočka nebo Ladislav Hejdánek. Havlíček stručně vystihuje iluzornost svobody bez zodpovědnosti: „Ten, kdo je považován za svobodného, neboť si v důsledku svého bohatství může dopřát téměř cokoli, se ukáže být nesvobodný, protože bývá závislý na svých vášních, požitcích či afektech.“ (Podle mne to fakt tak bývá a věděli to i epikurejci, kteří doporučovali užívat si svobodně života, ale nezblbnout z toho – být v užívání uměřený, tedy zodpovědný.)

Odmyslím-li si Tvé (podle mne poněkud zbytečné) vyčítání, že Ti něco vyčítám, beru na vědomí, že obecný determinismus vidíš podobně jako já: V jediné možnosti (historie, chování, průběhu stavů etc.). Pak ale jsem nucen konstatovat (i za cenu, že Tě to nazlobí), že Tvé tvrzení „determinismus konečného systému je ekvivalentní s jeho algoritmičností“ nejen nezastávám, ale navíc se domnívám, že je dokáži vyvrátit:
(a) Není vyloučeno, že vesmír, v němž žijeme, je konečný. (Vše co je od nás dále než 13,7 mld. sv. let, se od nás vzdaluje nadsvětelnou rychlostí, a proto se nás to „v podstatě“ netýká. Různé modely předpokládají, že co je asi za trojnásobkem takové vzdálenosti, může být již zcela (kauzálně) neprovázané s naší oblastí.
(b) Je (v podstatě) jisté, že vesmír, v němž žijeme, není algoritmický – tedy z jeho stavu např. před minutou nelze žádným algoritmem odvodit jeho stav nyní. Nebo ještě jinak: Neplatí v něm (absolutní) predikovatelnost. Indicii k tomu zavdalo již odhalení principu neurčitosti ve dvacátých letech dvacátého století (Nobelova cena za to udělena Heisenbergovi r. 1932). Za téměř prokázanou bylo možno nepredikovatelnost považovat po experimentech vyvracející Bellovy nerovnosti (a tím i předpoklad o skrytých parametrech), jež byly opakovaně prováděny od roku 1972. Prakticky jistá je nepredikovatelnost.( „nealgoritmičnbost“) našeho světa od experimentu z roku 2015.
(c) Je zcela jisté, že náš vesmír může být deterministický. Nikdy totiž nemůžeme dokázat, že cosi, co se nestalo, se stát mohlo.
Z bodů (a) až (c) plyne, že náš vesmír může splňovat konečnost a determinovanost, přičemž (téměř jistě) nesplňuje algoritmičnost. Alibistické „téměř“ tam dávám proto, že lze vymyslet úplně divné chování částic, kdy se mezi sebou dorozumívají nadsvětelnou rychlostí a „jednají záměrně“ tak, aby ošidili experimentátory.

3) „Smysluplná představa je tedy buď diskrétní časoprostor (či časo-informace), nebo spojitý časoprostor.“

…Nehodlám nijak napadat Tvou představu o smysluplnosti. Jsem ale nucen konstatovat, že náš prostoročas se Tvým požadavkům na smysluplnost zcela jistě vymyká. Na úrovni fundamentálních částic není spojitý – veličiny se zde nemění „hladce“ podle vzorců běžně užívaných pro makrosvět. Avšak většina veličin (včetně vzdáleností a časových intervalů) nevykazuje ani nespojitost v tom smyslu, že by se v čase nebo v prostoru skákalo po nějakých okamžicích a místech, jež by dělily či spojovaly jakési elementární intervaly. Poněkud vágní, ale výstižný pojem je (pro měřítka na úrovni fund. Částic) „prostoročasová pěna“.

4) „Co ti na tom připadá rozšiřujícího? To je prostě nekauzální determinismus.“

…Dobrá, tak jsem se nejspíš zmýlil, když jsem této představě determinismu přiřadil adjektivum „rozšiřující“. Jen mi připadalo, že ji málo akcentuješ. Přitom – pokud přijmeme tezi, že minulost nelze změnit, je velmi pravděpodobné, že právě tato představa nejlépe odpovídá dosavadnímu „průběhu stavů“ našeho vesmíru. Kauzalita v něm (v absolutním smyslu) neplatí, přitom minulost je „dána“. Zajímavé je, že i když byla (úplná) kauzalita na úrovni mikrosvěta popřena (odkazy výše), v mnoha oblastech našeho života se na ni dá docela dobře spoléhat.

„Stav světa má informační mohutnost kontinua (alef 1)“

…To není vůbec jisté. Kontinua je mohutnost množiny bodů v eukleidovském prostoru (nebo na úsečce, přímce, rovině, v kouli etc.). Eukleidovská „nekonečná spojitost a dělitelnost“ ale není v souladu s tím, co o mikrosvětě víme. „Časoprostorová pěna“ je tak málo prozkoumaná, že o mohutnosti množiny stavů lze těžko dělat nějaké předpoklady. Osobně si nedokáži představit mohutnost větší než kontinua (kam by se to nacpalo, že), ale umím si třeba představit mohutnost menší, třeba i konečnou (dostatečně velkou).

„Nějak mi nejde dohromady tvůj teismus s tvojí nechutí ke kauzalitě“

…Jistě je to individuální, ale já svou nechuť ke kauzalitě právě se svým teismem dosti spojuji. Nemyslím si, že Bůh má tak malou fantazii, že by chtěl tvořit zcela kauzální stvoření. To by Ho muselo dost nudit. Takže popření kauzality fyzikálními experimenty mi zcela subjektivně přineslo i určité uspokojení v mém teismu.

Ještě komentář k tématu „Pokud přijmu, že všechno má svou příčinu, dovede mě to zákonitě ke kauzálnímu determinismu.“:
Jistě, že to není jisté. Především záleží na definici příčiny. Uváděl jsem to jako svoji motivaci, která mě tehdy přivedla k determinismu. Dneska bych dokonce řekl, že kauzalita je úplně inkoherentní pojem - inkoherentní s čímkoli. A fyzici, jestli snad metafyzickou kauzalitu pořád ještě předpokládaj, od ní budou muset postupem času upustit jako od něčeho neužitečnýho a nesmyslnýho.
Tohle nebudu moc rozebírat, už tak se téma diskuse dost roztáhlo... až se to vyčerpá, tak může stát za to otevřít debatu, co je svoboda a jestli souvisí s nějakou odpovědností. (Za mě: je to akorát stokrát opakovaný klišé. V samotný definici svobody nevidím nic, co by se odpovědnosti podobalo. S odpovědností může souviset až její politická aplikace.)
Pokud jde o to, co je lidskou motivací k determinismu, tak svojí argumentaci zakládáš na tebou vybraných a tebou interpretovaných příkladech z dějin. Já to celý vidím téměř obráceně: ohledně moralismu, determinismu i strachu z větší míry svobody.
Předně, pro obecný determinismus máme oba shodnou definici: systém je det., když jeho historie je daná jako jediná možná. Sám tu tenhle pojem (nebo aspoň velmi podobnej) v tomhle smyslu používáš, ale mně se pokoušíš vyčítat, že ho nedefinuju. A to se netýká jen tohohle pojmu. Pokud se máme normálně bavit a diskuse má někam směřovat, tak tohle chytání za slovíčka je kontraproduktivní. Není žádný umění - a nikam nevede - vybrat si něčí větu a rozštěpit ji na slovíčka, z nichž každýmu udělím deset významů a začnu mu vysvětlovat, že neví, co chce říct. Člověk by se měl snažit občas i předpokládat, co má ten druhý na mysli, a ptát se po přesným významu až tehdy, když je to podstatný pro platnost dalších podstatných výroků.
Informační konečností vesmíru mám na mysli jeho konečnost do šířky i do hloubky nebo(li) jeho plnou reprezentovatelnost konečnou informační strukturou. A nechci se bavit o tom, že to nemusí být totéž, nebo o tom, co je reprezentovatelnost apod.

"…Pokud předpokládáš, že kdykoliv se systém („stroj“) dostane do (stejného) stavu S1, musí vždy přecházet do (následného) stejného stavu S2, tak sis dal jak determinismus, tak konečný algoritmus do předpokladu a je zbytečné o nich mluvit."
Ano, i takovýmto přeformulováním myšlenky můžeš z druhého udělat hlupáka. Měl bys k tomu ale přinejmenším poznamenat (nebo si uvědomit?), že "oba" předpoklady jsou ve skutečnosti jen jeden - ten druhý z něho vyplývá, a potom rozhodně není zbytečné o nich mluvit. Lépe je to formulováno tak, že každej konečnej obecně deterministickej systém (používám občas výraz "stroj", protože mám na mysli např. turingovy stroje, konečný automaty, buněčný automaty nebo von neumannovský stroje) je deterministickej "systémově". (Asi je vhodnější výraz "algoritmicky".) A navíc je deterministickej kauzálně, ve smyslu, že se řídí podle konečného zákona. Ale je to taková kauzalita či algoritmičnost, která, ač prokazatelná, by se mnoha lidem nelíbila a dokonce by ji označili za popření kauzality, protože zákon, který je dán pouhým výčtem událostí, lze těžko nazvat zákonem.
To jsou důvody, který omezujou smysluplnost kauzálního a příbuzných determinismů.

"Já nabízím ještě rozšíření o představu konečného systému, jenž se sice dostává „nekonečněkrát“ do stavu S1, a po něm mohou následovat nejméně dva různé stavy S2 a S3, přičemž „volba“ mezi nimi není ani náhodná, ani ji nelze popsat konečným algoritmem."

Ano, taková nekonečná historie dává smysl, je nedeter. a splňuje i kolmogorovovu definici náhody: nelze ji algoritmicky zkrátit. Takže předpokládám, že je to tvůj konkrétní model nealgoritmického (a nedefinovatelného) chování konečného systému. Díky za něj a svoji pochybnost, uvedenou v závorce, stahuju. Nic to ale nemění na zmíněném faktu, že determinismus konečnýho systému je ekvivalentní s jeho algoritmičností.

3) "Připustil bys i představu, že ta tabulka není konečná? Vždyť čas plyne spojitě..."
To ale potom není konečný vesmír. Nemáš doufám na mysli představu, kde vesmír má konečný (nebo i nekonečný spočetný) množství stavů, který se spojitě proměňujou? Protože to by byla hodně šílená představa. V jakkoli krátkým časovým úseku by proplynula celá historie takovýho vesmíru nekonečněkrát. Jak by to asi vypadalo? :) Ono by to vlastně nic moc neměnilo, ta tabulka by zůstala pro konečnej vesmír konečná. Smysluplná představa je tedy buď diskrétní časoprostor (či časo-informace), nebo spojitý časoprostor. A i ve spojitým vesmíru dává algoritmický determinismus smysl. Je to existence konečnýho algoritmu, jak ze stavu s1 v čase t1 určit s2 v t2, nebo ho aproximovat s libovolnou přesností (s tím, že přesnější výpočet bude operativně složitější, ale pořád podle téhož konečného algoritmu). Kdyby tohle někdo dokázal, tak by vlastně dokázal kauzální determinismus. (Algoritmickej/systémovej det. mi tu po celou dobu slouží jako jakási uchopitelnější analogie determinismu kauzálního.)
Ale vlastně mi chybí pointa, proč o tom píšeš. Chtěl jsi mi opravdu sdělit, že ve spojitých systémech nemá algoritmický det. smysl a že je snad nějak chybně definován? Nepovažuju obecně za podstatný, jestli nějaký chování modelujeme na systémech diskrétních, nebo spojitých. Ke spojitosti se lze libovolně přiblížit pomocí diskrétních kroků a uvažovat diskrétně je pro mě pohodlnější.

4) "Zatím se mi debata zdá dost nudná, tak si dovolím determinismus rozšířit o nepredikovatelnou variantu... Budoucí stav prostě určit nelze. Přesto může být časový vývoj deterministický v tom smyslu, že mezi možným a nutným platí vztah ekvivalence. Platí určenost, ale nedá se odhalit."
Co ti na tom připadá rozšiřujícího? To je prostě nekauzální determinismus. Uskutečnitelnej pouze v nekonečným vesmíru, jak jsem ukazoval. Koncept z mýho pohledu velmi podobnej eternalismu nebo humovské metafyzice nahlížené z perspektivy věčnosti. Vesmír, kterej je nějak "dopředu nahozenej" a nemá kompletní zákonitost. Nutnost splývá s možností právě tam, kde z každýho stavu je právě jeden přechod do stavu následujícího. Možnost splývá s nutností, pokud je jen jedna. Nevidím tady ale jinou smysluplnou definici možnosti, než že možné je to, co se (někdy v historii) stane. Nikdy neuskutečněná možnost tu není možnost. Přitom fakticky stejnej model historie světa může mít i indeterminista, kterej říká, že možností je dycky spousta, ale uskuteční se jen jedna z nich. A že stav světa se nikdy neopakuje, protože "všech možných" stavů světa je nespočetný množství. (Stav světa má informační mohutnost kontinua (alef 1), možných stavů světa je potence kontinua (alef 2), množství časových okamžiků má mohutnost kontinua, takže - jestlipak se musí někdy rozseknout, zda je vesmír takto deterministický, nebo nedeterministický?)

Nějak mi nejde dohromady tvůj teismus s tvojí nechutí ke kauzalitě, ale budiž... Rád bych upozornil, že já rozhodně příčinami posedlý nejsem.
Je mi líto, že můj odlišný pohled na determinismus považuješ za nezájem vést plodnou debatu (případně za vyvolávání dojmu, že všemu rozumím), ale nemohu si pomoci: Skutečně se domnívám, že k redukci determinismu coby ekvivalence možného a nutného na predikovatelnost či dokonce na popsatelnost konečným algoritmem není rozumný důvod. Prostě považuji svět za složitější a zajímavější, než by odpovídalo takové redukci. Netroufám si spekulovat ani o Tvých záměrech, ani o důvodech, proč v artikulaci nesouhlasného pohledu vidíš nějaký osobní útok a hodnotíš ji tak emocionálně. Přijde mi to ale poněkud zbytečné.
Koukám, že nemáš zájem spolupracovat nebo vést nějakou plodnou debatu, ale akorát se hádat a se vším nesouhlasit, chytat druhého na sebemenším úmyslně nevyřčeném detailu (a nejspíš se pokušet vyvolat dojem, že jsi jediný, kdo tady všemu rozumí). To mě mrzí, protože můj záměr je značně odlišnej. Večer nebo zítra zareaguju podrobněji.

„Strach ze samotný svobody nemá nikdo“

…Odkud bereš jistotu k tak silnému tvrzení? Svoboda je spjata s rizikem a odpovědností. Osobně znám lidi, kteří se svobody bojí a rádi svou svobodu delegují mimo sebe. Třeba na náboženské nebo politické organizace či vůdce, na různé ideologie, „univerzální zákonitosti“ a podobné modly.

„Vůbec nechápu myšlenkový pochody“

…To je samozřejmě možné.

„bez racionality, jen s nějakýma pro mě nepochopitelnýma emocema“

…To je zcela nepodložené hodnocení. Neuváděl jsem ani racionální analýzu, ani emocionální hodnocení. Konstatoval jsem snadno dohledatelná historická fakta: Koncem starověku byly v antickém světě dost populární dva filosofické přístupy ke světu. Jednak deterministická a +/- mravokárcovská stoa, za druhé indeterministický a svobodomyslnější epikureismus. Na začátku novověku v Evropě, v níž stále ještě dominovalo křesťanství, se objevovali různé akcenty na přípustnost příjemných prožitků (renesance, humanismus) a na jejich odmítání (některé formy mnišství a protestantismu). Jeden z nejpřísnějších nábožensko-společenských systémů byla Kalvínova totalita v Ženevě. Kalvín prosazoval značné omezování života Ženevanů a byl (v podstatě) deterministou.

„Filosofický názor přece není nijak vázaný na etiku“

…U Tebe ne? U mnohých lidí ano. Osobně považuji vázání „filosofického názoru“ na etiku za velmi smysluplné.

„Jak souvisí mravokárectví se strachem ze svobody?“

…Zcela zřejmě. Kdo se obává své nedokonalosti (v křesťanské terminologii „hříchu“), klade na sebe nesmyslné požadavky. A aby nezáviděl svým svobodnějším bližním, klade je i na ně. Stává se (často nebezpečným nebo směšným nebo obojím) mravokárcem a bojovníkem proti svobodě.

„většina křesťanů jsou mravokárci a indeterministi“

…Jsem křesťan a za mravokárce se nepovažuji, ale je možné, že v tomto nepatřím ke křesťanské většině. Troufám si ale tvrdit, že je mezi křesťany docela dost deterministů. Někteří svůj determinismus opírají o boží „předvědění“ o všem, co bude, jiní se dovolávají Leibnizovy úvahy, že dobrý bůh „musel“ stvořit „nejlepší z možných světů“ a že takový úkol měl jednoznačné řešení. Osobně takové úvahy nesdílím, ale eviduji je.

„Pokud přijmu, že všechno má svou příčinu, dovede mě to zákonitě ke kauzálnímu determinismu.“

…To není jisté. Jednak nemůžeme vyloučit i příčiny takového druhu, jež nelze popsat aparátem přírodních věd, za druhé kauzální determinismus implicitně klade silné podmínky na plynutí času. (Příčina je dříve, následek později, čas umožňuje spojení.) Jak kvantové jevy (nelokálnost, „prostoročasová pěna“) tak kosmologie (různé modely topologie prostoročasu – tedy i času) nabízejí indicie k představě, že tak silné podmínky, aby kauzalita mohla aspirovat na modlu, čas splňovat nemusí.

1)„Pokud říkám, že něco "lze (1značně) vypočítat konečným algoritmem", nemám tím samozřejmě na mysli, že to tak umí vypočítat nějaký subjekt, ale standartní matematický obrat, že existuje konečný algoritmus (funkce), který to spočítá (vyjádří). Determinismus není subjektivně založená filozofická teorie.“

…Já samozřejmě nemám potřebu Tě o čemkoli přesvědčit, ale zde se zcela jistě buď mýlíš, nebo dáváš termínům „vypočítat“, „konečný algoritmus“ a „funkce“ naprosto jiné významy, než ostatní lidé. O vyjádřitelnosti čísla pí píšeš totéž co já, protože podmínka „mít k dispozici poměr mezi obvodem a průměrem kružnice“ je pro určitelnost pí ekvivalentní podmínce „mít k dispozici goniometrické nebo cyklometrické funkce“. Pokud si ale myslíš, že můžeš vyjádřit „konečným algoritmem“ libovolné reálné číslo, tak se velmi přeceňuješ.

2)„Prostě, pokud neznáme kratší algoritmus, tak za algoritmus chování vezmeme výčet všech jeho přechodů mezi stavy. Ten je u konečných strojů konečný.“

…Pokud předpokládáš, že kdykoliv se systém („stroj“) dostane do (stejného) stavu S1, musí vždy přecházet do (následného) stejného stavu S2, tak sis dal jak determinismus, tak konečný algoritmus do předpokladu a je zbytečné o nich mluvit. Nyní jsi rozšířil svou představu konečných systémů o takové, jež se chovají „nahodile“. Uznávám, že tyto dvě představy jsou velmi nenáročné: 1. představa stroje bez náhodných procesů (třeba dobře sestrojené hodiny), 2. představa stroje s náhodným procesem (třeba nějaké automatická ruleta (a pokud Ti vadí jednoznačnost pohybových rovnic newtonské fyziky, tak kuličku nech padat na další kouli, jež je upevněna a její střed je v prodloužení svislé trajektorie té padající kuličky)). Já nabízím ještě rozšíření o představu konečného systému, jenž se sice dostává „nekonečněkrát“ do stavu S1, a po něm mohou následovat nejméně dva různé stavy S2 a S3, přičemž „volba“ mezi nimi není ani náhodná, ani ji nelze popsat konečným algoritmem. Představit si to zajisté lze, například pomocí toho čísla „d“ z mého minulého přípisu.

3)„Pokud věřím v informačně konečný vesmír a jsem obecný determinista, tak jsem nutně systémový determinista i kauzální determinista.“

…Obecný determinismus jsi, pokud vím, nedefinoval, a intuitivní definice je nejasná. S jasností pojmu „informační konečnost vesmíru“ je to ještě horší. Systémový determinismus definuješ velmi silně (jako predikovatelnost pomocí „konečného algoritmu“.) Kauzální determinismus je tu jediný pojem, jenž je definován i mimo Tvé přípisy. Je zcela jistě slabší, než Tebou zavedený „systémový“ determinismus. Domnívám se, že Tvé opravené tvrzení je tautologií: Pokud věřím, že mě ve vesmíru nemůže nic překvapit, tak mě tam fakt nemůže nic překvapit.

3)„Že Laplaceův démon dokáže spočítat následující stav vesmíru jenom za předpokladu, že zná všechny přechody mezi všemi stavy, čili celou historii. Ale tomu už se neříká výpočet, nýbrž nahlédnutí do tabulky. A přesto je to pořád determinismus, dokonce kauzální a systémový.“

…Dokážeš si tedy představit tak „složitou“ verzi determinismu, že Laplaceův démon nemůže určovat budoucnost efektivněji než pohledem do tabulky. Připustil bys i představu, že ta tabulka není konečná? Vždyť čas plyne spojitě, takže „řetězec příčin“ (pokud vůbec funguje – ale dejme tomu, chceš přece uvažovat především o determinismu) se může skládat z členů, jejichž časové velikosti se blíží k nule. Proto jejich počet roste nade všechny meze i při konečné délce minulosti. A pokud je tabulka nekonečná, nelze už mluvit o „konečném algoritmu“ a nejde o Tvou představu „systémového determinismu“.

4) Zatím se mi debata zdá dost nudná, tak si dovolím determinismus rozšířit o nepredikovatelnou variantu: Laplaceovu démonovi nepomůže pro určení budoucího stavu ani žádný algoritmus, ani hladání v nekonečných tabulkách. Budoucí stav prostě určit nelze. Přesto může být časový vývoj deterministický v tom smyslu, že mezi možným a nutným platí vztah ekvivalence. Platí určenost, ale nedá se odhalit. Pokud vůbec musí mít determinismus nějakou „příčinu“ (on ji mít nemusí, ale někdo posedlý příčinami by třeba chtěl hledat i příčinu příčinnosti), mohla by se za ni prohlásit buď vůle jakési vševládné bytosti nad světem ve stylu západního teismu, anebo nějaký neživý algoritmus, ovšem zevnitř světa neodhalitelný – třeba analogický dobrému počítačovému programu na generování náhodných čísel.

Strach ze samotný svobody nemá nikdo. Svobodu chce každá bytost, která vůbec něco chce. (Přinejmenším chce svobodu v tom, co chce.)
Vůbec nechápu myšlenkový pochody, který tě vedly napsat tenhle příspěvek, přijde mi to jako jedna věta nesmyslně navázaná na druhou, bez racionality, jen s nějakýma pro mě nepochopitelnýma emocema. Filozofickej názor přece není nijak vázanej na etiku. Jak souvisí mravokárectví se strachem ze svobody? Determinismus i mravokárectví jsou nezávislý fenomény. (Např. většina křesťanů jsou mravokárci a indeterministi.)

Ještě ale musím poopravit sám sebe v tom, co může být motivací k determinismu. Determinismus je vlastně důslednej "kauzalismus". Pokud přijmu, že všechno má svou příčinu, dovede mě to zákonitě ke kauzálnímu determinismu. Býval jsem determinista a tohle vlastně byla moje motivace.
Díky za reakci.

1) („Snad souhlasíte, že to je tvrzení kompatibilní s kauzálním determinismem (KD), pokud za daný systém chápeme vesmír.“) Pokud říkám, že něco "lze (1značně) vypočítat konečným algoritmem", nemám tím samozřejmě na mysli, že to tak umí vypočítat nějaký subjekt, ale standartní matematickej obrat, že existuje konečný algoritmus (funkce), který to spočítá (vyjádří). Determinismus není subjektivně založená filozofická teorie.
Číslo pí je dokonale definováno jako poměr mezi obvodem a průměrem kružnice. Nějakým jeho desetinným rozvojem se laplaceův démon vůbec zabývat nemusí. S těma třema tělesama nevim, jak se počítaj, takže tady ti nemůžu nic vyvracet, ale ani mě to nepřesvědčuje a myslím, že v tom bude podobnej háček.

2) („když mluvíme o determinismu konečných systémů, tak máme na mysli, že algoritmus jejich chování už máme a že je nejkratší možný“) Asi to není patrný, ale tou citovanou větou jsem měl na mysli, jak se v praxi používá pojem determinismu u různých strojů. Tam nemůžeme o determinismu mluvit, pokud žádnej algoritmus nemáme. (To, jestli existuje, je tu irelevantní, když ho neznáme.)
A proč v praxi používáme takto pragmatickou verzi determinismu? Tady se musím opravit, díky za připomínku: říkal jsem, že konečnej systém je deterministickej nutně. Není to pravda, jistě. Je tu eště možnost, že se bude prostě chovat nahodile. Nicméně, u konečných systémů je snadno vidět, že jejich determinismus (jednoznačnost chování) je ekvivalentní s existencí konečnýho algoritmu. Prostě, pokud neznáme kratší algoritmus, tak za algoritmus chování vezmeme výčet všech jeho přechodů mezi stavama. Ten je u konečných strojů konečnej. A je mi úplně jedno, jestli se jeho stavy chovaj "nějak podle nekonečného desetinného rozvoje". (Nejsem si navíc jist, jestli tuhle neurčitou představu vůbec můžeš nějak reálně namodelovat. Mám tušení, že když přijmeš nějaký iracionální hodnoty stavů systému, tak budeš muset zvětšit množství stavů na nekonečno, ne-li přímo nespočetno.)

3) („deterministou může být smysluplně jen ten, kdo věří v (informační) nekonečnost vesmíru“) To je důsledek mojí zmíněný chyby, že konečnej systém je nutně deterministickej. Takže oslabuji tvrzení: Pokud věřím v informačně konečný vesmír a jsem obecný determinista, tak jsem nutně systémový determinista i kauzální determinista.
A k čemu je takto oslabené tvrzení dobré? Je dobrý k původnímu záměru - že nám ukazuje BEZNADĚJNOU DIVERZITU determinismu. Od velmi "optimistických" náhledů (že chování vesmíru lze snadno vypočítat, pokud známe jeho úplný stav) po náhled, kterej přímo splývá s indeterminismem! (Že Laplaceův démon dokáže spočítat následující stav vesmíru jenom za předpokladu, že zná všechny přechody mezi všemi stavy, čili celou historii. Ale tomu už se neříká výpočet, nýbrž nahlédnutí do tabulky. A přesto je to pořád determinismus, dokonce kauzální a systémový.) A tady už se hodně špatně hledá argumentace, proč by deterministický vesmír měl být optimisticky deterministický.
Motivace mohly být jistě různé. Ale osobně si myslím, že Tvá teze o strachu ze svobody (a rizika a odpovědnosti…) se v dějinách projevuje opakovaně a statisticky významným způsobem. Jak např. antičtí stoikové, tak třeba novověcí kalvinisté byli zároveň jak deterministy, tak i mravokárci.

Niwin [8. dubna 2016 11:47:05]: (Definice systémového determinismu: Následující stav systému lze vypočítat algoritmem o konečné délce) „Snad souhlasíte, že to je tvrzení kompatibilní s kauzálním determinismem (KD), pokud za daný systém chápeme vesmír.“

Nesouhlasím. Tvá definice, kterou výše přepisuji v závorce, nedefinuje determinismus, ale predikovatelnost. Determinismus bych obecně definoval jako ekvivalenci mezi možností a nutností. Kauzální determinismus potom tak, že následující stav systému je jednoznačně určen jeho stavem v určitém (či libovolném) okamžiku předchozím. Přitom tato „určenost“ nemusí být nutně taková, aby ji bylo možno vyjádřit nějakým výpočtem. Nebo dokonce výpočtem pomocí konečného algoritmu. To by vedlo k velmi nestandardní terminologii. I vágní pojetí determinismu totiž podle mne počítá s něčím jako „není jiného zbytí“, přičemž toto „není“ je nezávislé na schopnostech případného subjektu, jenž determinismus eviduje či o něm uvažuje. Proti tomu „možnost výpočtu“ a „konečný algoritmus“ jsou věci, jež bezpochyby na subjektu a jeho schopnostech závisejí. Příklady: 1) Lze vyjádřit číslo pí konečným algoritmem? Pokud mám k dispozici pouze racionální čísla s operacemi sčítání, odčítání, násobení, dělení, umocňování a odmocňování, tak nikoli. Pokud mám k dispozici třeba goniometrické a cyklometrické funkce, tak ano. 2) Je algoritmizovatelný obecný problém chování tří těles (jež se gravitačně ovlivňují)? Pokud mám k dispozici pouze analytické funkce, tak nikoli. Pokud připustím i závislosti, jež běžný matematický aparát nepopisuje (např. různě „špatně konvergující“ nekonečné řady), tak ano.

„když mluvíme o determinismu konečných systémů, tak máme na mysli, že algoritmus jejich chování už máme a že je nejkratší možný“

…Nesouhlasím. V množině v intervalu (0;1) (podmnožině reálných čísel míry 1) má podmnožina těch čísel, jejichž dekadický rozvoj je „nějak pravidelný“ (lze jej vyjádřit algoritmem), míru nula. Tedy „skoro všechna“ čísla mezi nulou a jedničkou mají dekadický (a také třeba dvojkový) rozvoj natolik nepravidelný, že jej nelze popsat algoritmem. Označme jedno z takových čísel symbolem „d“. Pokud by se stav konečného systému (o deseti resp dvou přípustných stavech) vyvíjel deterministicky podle dekadického resp. binárního rozvoje čísla „d“, šlo by o systém deterministický, avšak těžko bychom mohli prohlásit, že pro jeho chování „máme“ algoritmus. (Ledaže by nám ono číslo „d“ někdo prozradil, a to na všech „nekonečně mnoho“ dekadických resp. binárních číslic jeho rozvoje.)

„deterministou může být smysluplně jen ten, kdo věří v (informační) nekonečnost vesmíru“

… Nesouhlasím. Determinista si může myslet, že vesmír je konečný a podle nějakého „konečného algoritmu“ prochází stále dokola stejnou konečnou posloupností stavů. Pak by byla informační mohutnost takového procesu konečná a proces sám by byl deterministický.

„pokud by někdo chtěl prokázat reálnou možnost vytvořit deterministickou teorii všeho, nestačí mu k tomu jen prokázat determinismus, potřebuje prokázat prakticky dostupný determinismus“

…Jistě, to je zcela triviální. Podobně pokud by někdo chtěl vytvořit indeterministickou teorii všeho, nestačil by mu důkaz či předpoklad platnosti indeterminismu, ale musel by výpovědi o náhodnosti zabalit tak, aby vzbudil u lidí neschopných samostatného úsudku pocit, že tvrdí „vše podstatné“. Jak deterministických tak indeterministických teorií všeho tady již bylo mnoho. Od teorií sloužících nějaké moci a ideologii (kalvinistická teorie o světě bohem predestinovaném, marxistická teorie o společnosti sloužící třídnímu boji…) po naivní představy o jednoduchosti, plochosti a v důsledku pak zbytečnosti univerza (materialistická teorie o jednoznačných fyzikálních zákonech, idealistická Leibnizova teorie o povinnosti boha stvořit jednoznačně nejlepší ze všech možných světů…). Naštěstí leccos poukazuje k tomu, že takhle tupě svět stvořen nebyl.

To jde mimo mě, takže se odpojuji z aktivní diskuze.
youdontknowme  
To jsou kecy, to pozná každý.
Tak eště jednou: za myšlenkou determinismu stojí lákavá představa, že mechanismus vesmíru je poznatelný ve všech detailech. Determinista mluví o zákonech vesmíru a "přirozeně" předpokládá, že ty zákony jsou jednoduchý, snadno vyjmenovatelný, snadno použitelný. Ale to je neopodstatněnej předpoklad, přihozenej k determinismu navíc.

Ono se to ovšem nejspíš netýká jen čistýho determinismu. Zdá se mi, že podobnej problém vzniká u jakýhokoli názoru, kterej staví na tom, že vesmír se chová zákonitě - včetně dnešního "makroskopickýho determinismu", kterej zhruba říká, že chování mikrosvěta nemůžeme přesně předvídat, ale chování makrosvěta je deterministický.
Tak z nějakého důvodu se k tomu determinismu lidí hlásí. Žádná svobodná vůle, nebo poznatelnost vesmíru?
Na to by bylo ráznější řešení: podřezat si krk.
Nesmíš to brát tak politicky. Nemyslim si, že by se našel na světě někdo, kdo je se svojí svobodnou vůlí nespokojenej.
Já myslel že determinismus vymyslel někdo kdo není spokojen s tím, že má svobodnou vůli, a ono to slouží k úplnému pochopení vesmíru?
Je tu někdo?
Rád bych podebatil o tom, jak málo smyslu ten pojem (kauzálního) determinismu dává.
Nejdřív tady přednesu pracovní definici "systémovýho determinismu": Následující stav systému lze vypočítat algoritmem o konečné délce.
Snad souhlasíte, že to je tvrzení kompatibilní s kauzálním determinismem (KD), pokud za daný systém chápeme vesmír. Vesmír je podle KD řízen konečným množstvím přírodních zákonů.
Pokud je ovšem danej systém (nebo vesmír) konečnej, tj. má konečnou množinu stavů, tak je jaksi deterministickej nutně. Za výčet jeho zákonů stačí vzít výčet přechodů mezi jednotlivými stavy - ten je nutně konečnej. O čem se můžeme hádat, je, jestli je možný popis jeho chování nějak zkrátit, a jak moc. Tady přichází na mysl koncepce kolem kolmogorovovy složitosti, na níž se dá postavit smysluplný zobecnění pojmu determinismus. Ve skutečnosti když mluvíme o determinismu konečných systémů, tak máme na mysli, že algoritmus jejich chování už máme a že je nejkratší možnej, případně že je uspokojivě zkracující - ale to není to filozofický pojetí determinismu.
Čili deterministou může bejt smysluplně jen ten, kdo věří v (informační) nekonečnost vesmíru. Ale i tady je ten smysl poněkud omezenej. Determinista je ten, kdo věří, že chování vesmíru lze popsat na jedný stránce knihy, ale stejně tak ten, kdo věří, že k úplnýmu popisu jeho zákonů je potřeba tolik knih, že by zaplnily celej prostor naší galaxie. Oba dva jsou sice deterministi, ale jeden z nich bude asi věřit, že mechanismus vesmíru je rozluštitelnej, a ten druhej tomu asi věřit nebude. Čili člověk může být deterministou a zároveň agnostikem. Nebo jinak řečeno, pokud by někdo chtěl prokázat reálnou možnost vytvořit deterministickou teorii všeho, nestačí mu k tomu jen prokázat determinismus, potřebuje prokázat prakticky dostupnej determinismus. Celý to jaksi narušuje tu základní motivaci, která za determinismem stojí: že vesmír se dá plně pochopit.