Reklama
Nepřihlášený uživatel | Zaregistrovat se
 

Téma:

Věda a technika, mládeži

Spravuje:

PřebralReklamaKupodivu jsem tu nic takového nenašel a když už je tu antropologie, tak archeologie nemůže chybět.Náplň klubu budiž jakákoli s alespoň letmým vztahem k tématu.


Archaeology - An Introduction - V podstatě rozcestník, ale organizovaný jako učebnice.
Archaia - Nestátní archeologická společnost.Výzkumy, popularizace.
archeologicke.misto.cz - Rozsáhlé stránky, velká část materiálů jsou odkazy jinam. Mimo toho ale i seznam aktuálních výstav, přednášek a tak.
archnet.asu.edu - Obsáhlý a přehledně organizovaný celosvětový rozcestník.
www.archaeologica.cz - Archeologický e-magazín, zaměřený na popularizaci.Celkem dobře zpracované, ve flashi. A taky to dělaj lidi z naší katedry...
www.arup.cas.cz - Archeologický ústav AV ČR v Praze.
www.kar.zcu.cz - Katedra archeologie na ZČU v Plzni. Moje domovská, řada článků v elektronické podobě.
Ústav archeologie a muzeologie při MU v Brně - oddělení archeologie - Výzkumy, nabídka publikací, články, informace o ústavu.
Archaeowiki

Šnek vztahovačnej alternativní  pošuk
Přebral: Děkuji velice. A ten Neředín se už bere jako tutovka?
 
Přebral It takes an idiot to do cool things.  That's why it's cool.
O možném římském pochodovém táboru v Čechách vyšel nedávno článek od Milana Janča v Archeologii ve středních Čechách 9/2005.

Jde o polykulturní polohu poblíž Vliněvsi (jinak ještě knovíz, halštatolatén, latén, raný středověk). Výkop pro vodovod odhalil hrotitý příkop, většina ho ale je z 6. až 5. stol.př.Kr. Ještě před řádným výzkumem okolí výkopu kompletně vykradli detektoráři.
Při výzkumu v roce 1998 a rozhození dalších sond (s poněkud nevhodně použitou téžkou mechanizací). Mimo jiné z toho vylezl denár Marka Aurelia (rok 178 po Kr.), nejasně určené kování opasku a charakteristická germánská spona s klínovitou nožkou z poloviny 3.stol., která se tam musela dostat až před zasypáním příkopu.
Doba zasypání příkopu (nikoli užívání objektu) optickou luminscencí teprv proběhne. Mohl ale zůstávat nezasypaný poměrně dlouho po svém vzniku.
O budoucím výzkumu místa zatím zřejmě není rozhodnuto. Římský původ příkopu (na místě, kde už předtím byly asi i starší terénní relikty).

Pokud by šlo o římský pochodový tábor, pak by ale patrně nebyl z tažení proti Marobudovi, jak bývá často uváděno - o tak hlubokém postupu do nitra jeho říše prameny mlčí. Spíš by mohlo jít o nějakou vojenskou výpravu z doby markomanských válek, spíš druhé (177-180) než první. Výchozím bodem mohl být tábor Castra Regina (Regensburg), možno též uvažovat i o Pomohaní a postupu podél Ohře.

Do stejného období spadá i tábor z Olomouce - Neředína, tam ale spíš mašírovali od jihu z Panonie.

Je možné, že na území středních Čech působil v roce 179 zvláštní oddíl, vexxiliatio, III. Augustovy legie vedený Tiberie Plautiem Felixem Ferruntianem (známý též z Trenčínské skály, měl působit v "Markomanii"). Dokladem přítomnosti Římanů může být i Rheinzabernská terra sigillata.


Článek je pochopitelně obsáhlejší - řadu detailů jsem vypustil. Sborník mají v Academii, oba díly dohromady přijdou asi na 380 peněz.


www.geo-cz.com/online
Přebral It takes an idiot to do cool things.  That's why it's cool.
OK, vzpomenu.
Šnek vztahovačnej alternativní  pošuk
Přebral: Prosím přeptej, vzpomeneš-li. :-)
 
Přebral It takes an idiot to do cool things.  That's why it's cool.
Můžu se ti přeptat, až zas budemem mít slezinu se spolužákama v hospodě, to je na drby nejjistější.

A nebo si zajít do Archeologického ústavu v Letenské, půjčit si třeba Výzkumy v Čechách nebo jinou podobnou shrnující publikaci/hlavní časopisy za dané roky a kouknout se tam. Či se prostě optat :-)
Šnek vztahovačnej alternativní  pošuk
Přebral: A nevíš, kde by se to dalo dopátrat?
 
Přebral It takes an idiot to do cool things.  That's why it's cool.
Jestli se nepletu, tak s tím Polabím to byla spíš teorie podpořená nějakými charakteristickými prvky nalezenými při leteckém průzkumu. Pokud vím, tak do země se tam zatím "nekoplo". Ale možná se pletu, už je to pár let a od té doby jsem taky nic nového nezaslechl.
 
Šnek vztahovačnej alternativní  pošuk
Dotaz
Před pár lety se ve sdělovacích prostředcích mluvilo o objevu čehosi někde v Čechách, co by snad prý mohlo být langobardský kostel nebo ještě starší sakrální stavba. A přibližně ve stejné době se objevily informace o nalezených zbytcích římského tábora v Polabí. Svého času jsem se na to tu už ptal, ale tehdy nikdo nevěděl.

Nevíte o tom někdo? Byly to bubliny, nebo tichá pošta, nebo doopravdy?

 
Mikeholik: to je to nový nalezený hradiště na Moravě?
 
Přebral: co takhle www.perseus.tufts.edu ? Moc fajn, začínám tam vždycky s pátráním při seminárce.
 
Přebral It takes an idiot to do cool things.  That's why it's cool.
Pro jeden přehled hledám zajímavé archeologicky orientované on-line databáze, které by měly dostatečnou odbornou/informační úroveň a pokud možno organicky kombinovaly větší množství typů dat (geodata, historie lokalit, artefakty, plánky a náčrty, stratigrafie, foto...). Na části světa a (světovém)jazyku nezáleží.

Nemusím to nutně používat, čili mne zajímají i věci s omezeným přístupem, stačí, když bude vidět, "jak se takové věci ve světě dělají".

Měly byste nějaké tipy, narazili jste nedávno na něco zajímavého?
 
další sezona na Džandavláteppa
 
Šnek vztahovačnej alternativní  pošuk
Nevíte někdo, kde by se dal (nejlépe na netu) najít plánek archeologických vykopávek v Gaze?
 
Šnek vztahovačnej alternativní  pošuk
(Chtěl jsi říci "ushasné", ne? ;-))
 
Absolution Orwell by se divil... 
Usha
Úžasné, děkuji! :)
 
ABs: stačí?
 
 
Absolution Orwell by se divil... 
Usha
Mohla bys příště u každého linku uvést stručnou charakteristiku, co tam člověk nalezne? Takhle si člověk ani nemůže být jistý, že ty linky nějak souvisí s archeologií.
 
Přebral It takes an idiot to do cool things.  That's why it's cool.
25. září vyjde první číslo nového českého popularizačního časopisu.